dlapacjenta.info

Diabetologia i cukrzyca

Źródło
Obecnie pacjenci z cukrzycą żyją coraz dłużej. Podstawowa opieka medyczna jest nacelowana na zwiększającą się liczbę pacjentów z powiązaną z cukrzycą chorobą nerek, jak również chorobą sercowo-naczyniową (CVD).
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie żyje około 2 miliardów ludzi otyłych lub chorych na cukrzycę. Poszukiwanie leku na oba te schorzenia wiąże się z powrotem do teorii biologii komórek.
Dysfunkcja trzustkowych komórek beta i brunatnej tkanki tłuszczowej (BAT) w przebiegu cukrzycy wynika z zaburzeń transdukcji sygnałów i funkcji organelli. Europejska inicjatywa ma za zadanie identyfikację molekularnych mechanizmów tych zaburzeń oraz wzajemnych zależności między tymi dwiema kluczowymi tkankami.
Współczesny styl życia wywołał radykalną zmianę rytmu dobowego u Europejczyków. W ramach nowego badania analizowany jest wpływ takich zmian na procesy dokrewne i metaboliczne oraz na rozwój cukrzycy typu 2 (T2D).
Cukrzyca jest coraz częściej występującym w nowoczesnym społeczeństwie zaburzeniem metabolicznym. Znalezienie metod zapobiegania lub leczenia tej choroby to szczególnie ważne wyzwanie medyczne.
Udoskonalanie środków leczniczych poprawiających zdrowie i jakość życia pacjentów chorych na cukrzycę jest ważnym wyzwaniem. Europejskie badanie korzysta z innowacyjnego zastosowania mazenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu powikłań wysokiego poziomu glukozy.
Poziomy insuliny we krwi stymulują magazynowanie lub uwalnianie glukozy, prostego cukru niezbędnego do wykonywania wszystkich funkcji komórkowych, ale mogą spowodować duże szkody, jeżeli występuje ona w nadmiarze. Udoskonalone monitorowanie poziomu glukozy podczas terapii insulinowej poprawi jakość życia osób cierpiących na cukrzycę.
Ponad 55 milionów Europejczyków cierpi obecnie na cukrzycę, a do roku 2030 ich liczba ma wzrosnąć do 64 milionów. Mimo iż nie ma na dzień dzisiejszy na nią lekarstwa, cukrzycę typu 1 można leczyć, przeszczepiając biorcy komórki wysp trzustkowych, a nawet całą trzustkę dawcy. Niestety liczba chorych na cukrzycę znacznie przewyższa liczbę dawców. Komórki macierzyste mogą odegrać decydującą rolę w wypełnianiu tej luki.
Kanał RSS dla tej listy


Polityka Prywatności